kəmbəxtlik

kəmbəxtlik
is. Bəxtsizlik, talesizlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • xoşbəxtlik — is. 1. Həyatından son dərəcə məmnunluq, dərin razılıq və sevinc hissi, səadət. Ailə xoşbəxtliyi. Xalqın xoşbəxtliyi. // Bu hissin bu və ya başqa bir şəkildə təzahürü. Əziz balalar! . . Mində birimizin üzünə xoşbəxtlik günü doğub minmin bəlalərdən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədbəxtlik — is. Talesizlik, bəxtsizlik; fəlakət, müsibət, uğursuzluq. Bədbəxtlik üz vermək. – <Arşak:> . . İndi isə vaxtımı iyirmi nəfər yetimlə keçirib, gələcək bədbəxtliyi gözləyirəm. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kamyablıq — is. köhn. Arzusuna çatma; xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq. Xülasə, ədalət hökmranlığında qurdlar quzu ilə otlayırdı, ümumi xoşbəxtlik, ümumi kamyablıq bərpa idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nikbət — is. <ər.> Talesizlik, bədbəxtlik, iqbalsızlıq. Nikbət tutmaq – hər tərəfdən bəla üz vermək, bədbəxtlik basmaq. Nədənsə <Hacı Sultanı> yenə nikbət tutdu. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uğur — is. Bəxt, səadət, xoşbəxtlik. <Sərətan Afətə:> Uğurlar dilərəm ürəkdən sizə; Görüm çatasınız məqsədinizə! M. R.. Rübabə baxıb fərəhlənir, uğura doğru getdiyinə inamı artırdı. M. C.. <İsmayıl:> Uğrumuza əcəb şey çıxdı! P. M.. // Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xeyir-dua — is. <ər.> Səadət, xoşbəxtlik, xoşgün, uğur diləyi. . . Qazı əvvəl başladı nəsihəti və xeyir duasını; sonra nəçərnik özü başlayıb bir xütabə oxudu. . C. M.. Qayınatası da gəlinin üzünə qarşı xeyir dualar söyləyəcəkdir. R. Ə.. Şəhid rütbəsinə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşbəxt — sif. <fars.> Bəxti gətirmiş, taleli, bəxtli, sevinc və rifah içində yaşayan. <Ağca xanım Qaraca qıza:> Ah, sən xoşbəxt uşaqsan. Mənim kimi dustaq olmayıb özün üçün bağda azad gəzirsən. S. S. A.. <Hacı:> Bir övrət, bir qızım, iki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəyalpərəstlik — is. Xəyala, düşüncələrə qapılma; xəyalpərvərlik, real həyatdan uzaqlaşıb fantastika aləminə getmə; xülyaçılıq. Bugünkü vəziyyətin şəklini dəyişmədən xoşbəxtlik məsələsini meydana atmaq xəyalpərəstlikdir, hissiyyatpərvərlikdir, bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”